Spoznajte in navdušite se nad poklicem varilstva!

Na kratko o varjenju

Varjenje je strokovna dejavnost (in znanost), ki se zlasti od druge svetovne vojne naprej v svetu in pri nas vse hitreje razvija ter pridobiva na pomenu v gospodarstvu. Odgovarjati mora na vedno nove zahteve konstruktorjev gradbenih objektov, strojev in naprav ter na pojave vedno novih materialov, ki po svoji sestavi in lastnostih pomenijo nove izzive tudi za varilsko stroko.

Kako pomembna gospodarska dejavnost je varilstvo, povedo pred kratkim objavljeni zanimivi podatki: da je npr. v ZDA kar 50 % družbenega brutoproizvoda neposredno ali posredno povezanega z varjenjem, da imajo 500 tisoč varilcev in da bi jih potrebovali še 200 tisoč; da je v Evropi kar 5,5 milijona delovnih mest povezanih z varilstvom in da ima Evropa ca. 750 tisoč varilcev; da je na svetu ca. 3 milijone aktivnih varilcev, od tega v Sloveniji kakih 15.000. Pomemben je tudi podatek, da povsod po svetu kvalificiranih varilcev primanjkuje in da so zaradi zahtevnosti in specifičnosti svojega dela dragocenejši kader kot diplomirani inženirji.

Ni dvoma, da k takemu vrednotenju dejavnosti in varilskega poklica levji delež prispeva posebno znanje, ki pred izvajalce postavlja vedno večje zahteve.

Varilec je poklic z zagotovljeno prihodnostjo

Čeprav se v zadnjih letih več mladih odloča za poklic varilca, jih je še vedno premalo, predvsem dobrih. Za to so odgovorna tudi podjetja sama, ki premalo spodbujajo prenos znanja s starejših mojstrov na mlajše kolege, ocenjuje stroka.

Čeprav je poklic varilca deficitaren in zato zelo cenjen, saj je med delodajalci na četrtem mestu po pogostosti iskanja sodelavcev, je prenos znanja med generacijami slab. Mladi od svojih starejših kolegov namreč ne dobijo dovolj znanja, ocenjujejo strokovnjaki. Zato bi za prihodnost varilstva, pri katerem je kakovost izredno pomembna za poslovni uspeh podjetij, morali skupaj stopiti šole in podjetja, pa tudi država, je na okrogli mizi v okviru dneva varilne tehnike dejal dr. Janez Tušek, profesor na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani.

Sodelovanje vseh deležnikov je nujno, saj bo povpraševanje po varilcih tudi v prihodnje veliko. Projekcije, ki jih je na podlagi ankete med delodajalci opravil Zavod RS za zaposlovanje, kažejo, da bodo podjetja letos potrebovala več kot 707 varilcev. Povpraševanje močno presega ponudbo in tako bo tudi v prihodnje.

Dan varilne tehnike, ki je potekal na mednarodnem Industrijskem sejmu v Celju, je postregel z vrsto strokovnih predavanj na temo varilstva, tehnik varjenja in uporabe različnih materialov. Vedno bolj aktualni sta tudi robotizacija in avtomatizacija. A Tušek pravi, da se varilcem ni treba bati, da jih ne bi več potrebovali.

»Slovenija ima največ varilnih inženirjev z mednarodno diplomo na prebivalca. Naša država je na tem področju zelo močna. Pred 20 leti, ko se je robotika uveljavljala, so rekli, da ne bomo več potrebovali varilcev, a so kmalu ugotovili, da tako ne bo šlo. Nato so se začeli razvijati simulatorji za učenje varjenja. Da varilci nimajo prihodnosti, se ni bati, večji problem bo, kje jih najti,« je pojasnil. Zato tudi ni čudno, da svoje najboljše kadre podjetja skrivajo.

Spodbuden je podatek, da se zadnja leta vse več mladih odloča za deficitarne poklice, med katerimi je tudi poklic varilca. A dobrega varilca je kljub vsemu težko najti, pravijo delodajalci. Vendar utegne biti tudi ta industrija za mlade zanimiva, saj se tudi varilstvo oziroma najboljša podjetja iz panoge usmerjajo v digitalizacijo oziroma tako imenovano industrijo 4.0.

Viri:

  • https://www.bukla.si/knjigarna/racunalnistvo-in-tehnika/tehnologija-varjenja.html
  • https://www.dnevnik.si/1042768323