Loading Dogodki
This event has passed.

Internacionalizacija

Internacionalizacija pomembno zvišuje dodano vrednost in konkurenčnost slovenskih podjetij, bodisi z izvozom in uvozom ali z vključevanjem v globalne verige vrednosti. Omogoča namreč prenos tehnologij in znanj ter zmanjšuje stroške podjetij.

Internacionalizacija slovenskega gospodarstva pa vseeno prinaša nove izzive za vse – tako za podjetja, ki morajo hitro reagirati na novosti in spremembe, kot tudi za oblikovalce politik in poslovnega okolja. S številnimi brezplačnimi storitvami za slovenske obstoječe in potencialne izvoznike prispevamo k povečanju čezmejne poslovne aktivnosti naših podjetij, k večji geografski razpršitvi slovenskega izvoza, zagotavljamo pa tudi boljše pogoje za nastop domačih podjetij na tujih trgih.

Hkrati se osredotočamo na promocijo Slovenije kot odlične države za tuje neposredne investicije. S paleto različnih storitev prispevamo k povečevanju investicij na vseh področjih, s ciljem ustvarjanja novih delovnih mest, skladnega regionalnega razvoja ter dodatnih davčnih prihodkov.

Pomemben del našega dela je tudi dejavna trgovinska politika, s katero si prizadevamo izboljšati pogoje za poslovanje slovenskih podjetij na mednarodnih trgih.

Ali veste, da se v Nemčiji vsak dan odpre vsaj 20 novih gradbišč? Ali veste, da je gradbeništvo trenutno ena najhitreje rastočih panog? Če želite imeti znanja in informacije o možnosti mednarodnega sodelovanja in vključitve v večje tuje investicijske projekte, se prijavite na uvodna izobraževanja. Število mest je omejeno!

Vstopnice

The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking "Get Tickets" will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
Vstopnice are no longer available